Автономни системи и системи за кемпери и каравани

Автономните фотоволтаични инсталации обикновено са с инсталирана мощност до няколко десетки kWp. Основното им приложение е осигуряване на електроенергия в места, в които отсъства централно електрозахранване. Приложната област на автономните фотоволтаични системи е разнообразна, например различни съоръжения, които работят в отдалечени от централната мрежа места, например - маломощни предаватели за телекомуникационната индустрия, отдалечени вили, хижи, помпени инсталации, улични и паркови осветителни тела, лодки, каравани, кемпери и др. С такива фотоволтаични системи се захранват светещи надписи и билбордове по магистралите извън населените места, осветяват се преносими табели и временни заграждения.  Основни елементи на една автономна система са фотоволтаични панели, управлявани от контролер, акумулаторна батерия и инвертор. Фотоволтаичните панели са важната част в една фотоволтаична инсталация, тъй като те директно преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия. Фотоволтаичните зарядни контролери се използват за регулиране на заряда на акумулаторните батерии при работата на фотоволтаичните модули. Контролерите са незаменима част от автономната фотоволтаична система, като удължават живота на акумулаторните батерии и спомагат за ефективна работа на фотоволтаичните модули. Предназначението на акумулаторната батерия е да акумулира излишната енергия, генерирана от фотоволтаиците през светлата част на денонощието, и да я отдава през нощта, поддържайки непрекъснато електрозахранването на консуматорите. Към постояннотоковите шини биха могли да се свържат директно постояннотоковите консуматори. Такива са някои видове осветители, телевизори, радиоапарати, хладилници и др. Задачата на инверторът в автономните системи е да преобразува постоянното напрежение в променливо с промишлена честота, което позволява директно захранване на всички консуматори, стандартно изпълнение. Разбира се, възможно е системата да бъде ограничена само до постояннотоковата си част, без инвертор и възможност за захранване на променливотокови консуматори. Такова е изпълнението на най-маломощните инсталации, например системи, предназначени за захранване на преносимо оборудване, като светещи табели, временни осветители и др. Автономните фотоволтаични системи без инвертор, напълно логично, са и най-евтините. Използването на инвертор дава възможност автономната фотоволтаична инсталация да осигури енергия с показатели, идентични с тези на централното електроснабдяване. Качеството на електроенергията е на приемливо ниво както по честота, така и по ниво.

Избирайки нас, Вие правите най-добрия избор на доставчик и изпълнител на Вашият фотоволтаичен проект.

Евродизайн Енерджи ООД
София 1113, България
кв. Изгрев
Ул, Тинтява 15-17
Тел: +359 2 960 7113
e-mail: office@ed-energy.eu