Наземна фотоволтаична електроцентрала в гр. Златарица

Наземна фотоволтаична електроцентрала в гр. Златарица
Наземна фотоволтаична електроцентрала в гр. Златарица
Наземна фотоволтаична електроцентрала в гр. Златарица

Централата е финансирана по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Област Велико Търново, гр. Златарицца
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: 100kW
В експлоатация от: май 2012г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели 504бр. Trina Solar - монокристал
- Инвертори 7бр. SMA STP 12000TL-10