28,2 kWp на покрива на жилищна сграда в София

28,2 kWp на покрива на жилищна сграда в София
28,2 kWp на покрива на жилищна сграда в София
Power-One Aurora PVI-12.5 OUTD-FS
28,2 kWp на покрива на жилищна сграда в София
28,2 kWp на покрива на жилищна сграда в София

Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация.

гр. София
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна на жилищна сграда в София
Мощност: 28,2 kWp

Оборудване:
- 120 броя 235Wp поликристални фотоволтаични панели Hyundai HIS-M235 MG
- 2 бр. инвертора Power-One Aurora PVI-12.5 OUTD-FS

Повече инфо за централата:
http://greenvat.eu/