PV за кемпери и каравани

Солар за кемпер

Фотоволтаична система за кемпери и каравани   

Какво представлява?

Ако сте притежавате каравана или кемпер и посещавате места, без достъп до електричество, тогава ще имате нужда да си произвеждане нужното електричество сами. Това може да го постигнете с помощта на:
1) Генератор, но той е тежък за носене, обемист и шумен
2) слънчеви панели - които генерират електричеството тихо и безвредно.

Днес те са много по-евтини в сравнение и вече достъпни.
Фотоволтаична система за кемпер или каравана - предимства и недостатъци
Една фотоволтаична система може да осигури енергията, която е необходима за нуждите на ползвателите на кемпера и караваната когато са на къмпинг, без да е необходимо използването на генератор.
Вашите слънчеви панели работят най-добре на пряка слънчева светлина без засенчване.
Използвайте енергоспестяващи уреди и осветителни тела.
Компонентите на фотоволтаичната система за кемпери и каравани са следните:
Фотоволтаични панели - трябва да бъдат с добро качество монокристален / поликристални панели (не аморфни – те са предвидени за фотоволтаични централи, тяхното изходно напрежение е високо, използваха се преди няколко години). Използвайте панели, които са предвидени за работа на системата на 12V. Това означава, че към обикновените, масово разпространени контролери трябва да се свързват панели с напрежение около 20V.
Заряден контролер - Фотоволтаичните зарядни контролери се използват за регулиране на заряда на акумулаторните батерии при работата на фотоволтаичните модули.
Основни функции на контролера за зареждане са:
Да защити батерията от прекалено разреждане, като изключва товарите от батерията, когато напрежението на батерията спадне до стойност, сочеща, че е достигната определената дълбочина на разряд на батерията;
Да защити батерията от презареждане като ограничи напрежението на заряд;
За предотврати обратния ток във фотоволтаичните модули през нощта;

Покривна преходна кутия - устойчива на атмосферни влияния. Тя има две цели:
- да защитава от течове дупките, които са пробити в покрива за преминаване на кабелите;
- удобно място за свързване и удължаване на кабелите.

Акумулаторната батерия - тя акумулира енергия, генерирана от фотоволтаиците през светлата част на денонощието и да я отдава през нощта, поддържайки непрекъснато електрозахранването на консуматорите.
- Акумулаторните батерии трябва да са с дълготраен живот при условие на ежедневно зареждане и разреждане. Батериите, които могат да се справят с това са известни като батерии с дълбок цикъл. Те трябва да имат добра ефективност на заряд дори и при слаб ток на зареждане, както и ниски нива на саморазряд. Трябва да бъдат необслужваеми, без изтичане на електролит,

ВИЖ ПРОДУКТИ - Фотоволтаични панели

ВИЖ ПРОДУКТИ - Зарядни контролери

ВИЖ ПРОДУКТИ - Акумулаторни батерии