Следяща слънцето централа - 4бр. Тракери по 7kWp

Изграждане
Следящи слънцето тракери
Следящи слънцето тракери
Тракери

Област Бургас, общ. Несебър
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Следяща слънцето фотоволтаична централа
Мощност: 29kW
Изградена: 2012г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Trina Solar
- Инвертори SMA
- Мониторинг
- Следяща слънцето конструкция Deger Traker 7000NT
Централата разполага с мониторингова система и мини метрологична станция.
Очаква се до 30% по-високо електропроизводство в сравнение със стационарно разположените фотоволтаични модули.