Покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kW и модули Q-Cells

Покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kW и модули Q-Cells
Покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kW и модули Q-Cells
Покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kW и модули Q-Cells

Проектиране и доставка електрооборудването за наземна фотоволтаична електроцентрала.

Област Благоевград
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 30kW
В експлоатация от: април 2012
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Q-Cells
- инвертори 9бр Delta Solivia 5.0