Кабели

Фотоволтаичната система трябва да има кабел устойчив на ултравиолетова радиация и висока температура. Сечението на кабелът трябва да се подбере така, че пада на напрежение в него да е минимален. Пада на напрежението директно се отразява в енергийна загуба.

Фирма "Евродизайн Енерджи" ООД е партньор и дистрибутор на една от водещите световни фирми в областта на кабелите за фотоволтаични системи.

Фотоволтаичните кабели притежават следните характеристики:

 • От 1x2.5mm2 до 1x35mm2
 • Температурен диапазон: -30°C до +90°C
 • UV и озонова устойчивост
 • Може да се използва във вътрешни, външни, потенциално взривоопасни, промишлени търговски и селскостопански среди
 • Може да се полага:
  - в кабел канали;
  - върху, в и под покривни елементи;
  - в ел.шахти;
  - в устройства

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Кабели