30kW покривна фотоволтаична централа Плевен 1

30kW покривна фотоволтаична централа
30kW покривна фотоволтаична централа, конструкция K2
30kW покривна фотоволтаична централа, конструкция K2

Доставка и монтаж на конструкция К2 за 30kW покривна фотоволтаична централа.
Доставка на мрежови инвертор Huawei 30kW

Област Плеван
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 30kW
Изградена - май 2016г.

Оборудване:
- поликристални фотоволтаични панели
- Инвертор Huawei 30kW
- Конструкция К2 за покрив, изграден с термопанели

Съвместно изграждане с фирма "Солар Електрис" Плевен.