Фотоволтаична централа, изградена върху тераса

Фотоволтаична централа, изградена върху тераса
Фотоволтаична централа, изградена върху тераса
Фотоволтаична централа, изградена върху тераса
Фотоволтаична централа, изградена върху тераса

Фотоволтаичната централа е изградена върху тераса и се намира на брега на Черно море.

Област Бургас
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 4kW
В експлоатация от: март 2010г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели 95бр тънкослойни(Thin film)панели EPV-42Wp, произведени в USA
- Инвертори 1бр. Steca