Кемпери и каравани

Поликристален фотоволтаичен модул монтиран върху каравана
Поликристален фотоволтаичен модул монтиран върху каравана
Монокристален фотоволтаичен модул монтиран върху кемпер
Заряден контролер
Монокристален фотоволтаичен модул монтиран върху кемпер
Монокристален фотоволтаичен модул монтиран върху кемпер

Фотоволтаични панели, монтирани върху кемпери и каравани.
Снимките са предоставени от наши клиенти и колеги.