Фотоволтаична централа с мощност 200kWp.

Доставка на електрооборудването за наземна фотоволтаична електроцентрала.

Област Бургас
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: 200kW
В експлоатация от: юни 2012
Оборудване:
- Фотоволтаични панели: микроаморфни и поликристални
- инвертори Power-One