Наземна фотоволтаична централа до 30kW

Наземна фотоволтаична централа до 30kW
Наземна фотоволтаична централа до 30kW
Наземна фотоволтаична централа до 30kW
Наземна фотоволтаична централа до 30kW

Област Бургас, община Несебър
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна стационарна фотоволтаична централа до 30kW
Мощност: 30kW
Планирана за пускане в експлоатация: септември 2013г.

Оборудване:
- 120 броя 245Wp поликристални фотоволтаични панели Luxor Solar GmbH Germany
- Два броя трифазни инвертора SMA STP 15000TL
- Мониторинг
- Конструкция