20kW наземна фотоволтаична централа в с. Радомирци, общ. Червен бряг

20kW наземна фотоволтаична централа в с. Радомирци, общ. Червен бряг
20kW наземна фотоволтаична централа в с. Радомирци, общ. Червен бряг
20kW наземна фотоволтаична централа в с. Радомирци, общ. Червен бряг

Област Плевен, общ. Червен Бряг, село Радомирци
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: 20kW
В експлоатация от: юни 2012
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Canadian Solar CS6P 245Wp
- Трифазен инвертор Aurora Power-One 20000W