30kW покривна фотоволтаична централа Плевен 3

Конструкция K2 Gmbh Germany за покрив, изграден с термопанели
Конструкция K2 Gmbh Germany за покрив, изграден с термопанели
Конструкция K2 Gmbh Germany за покрив, изграден с термопанели
Конструкция K2 Gmbh Germany за покрив, изграден с термопанели

Доставка и монтаж на конструкция K2 Gmbh Germany за 30kW покривна фотоволтаична централа.
Област Плеван
Тип: Мрежово свързана
Вид: Покривна
Мощност: 30kW
Изградена - март 2017г.

Оборудване:
- поликристални фотоволтаични панели
- Инвертор Huawei 30kW
- Конструкция K2 Gmbh Germany за покрив, изграден с термопанели

Съвместно изграждане с фирма "Солар Електрис" Плевен.