30kW покривна фотоволтаична централа

30kW покривна фотоволтаична централа в с. Склаве, общ. Сандански
30kW покривна фотоволтаична централа в с. Склаве, общ. Сандански

Доставка и монтаж на оборудване за 30kW покривна фотоволтаична централа.

Област Благоевград, общ. Сандански
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 30kW
В експлоатация от: юни 2012г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Canadian Solar CS6P 245Wp - поликристални
- Инвертори 2бр. SMA STP 15000TL
- Мониторинг