30kW покривна фотоволтаична централа

Местоположение на 30kW покривна фотоволтаична централа
Проект за 30kWp покривна фотоволтаична електроцентрала
Стълбовна линия
Проект за 30kWp покривна фотоволтаична електроцентрала

В процес на получаване на строително разрешение.
- Електрически проект.
- Конструктивен проект.
- Соларен одит.

Област Плевен, община Червен Бряг
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична централа до 30kW
Мощност: 30kW
Планирана за пускане в експлоатация: юни 2013г.

Оборудване:
- 132 броя 235Wp поликристални фотоволтаични панели
- Два трифазни инвертора SMA STP 15000TL
- Мониторинг
- AL конструкция