Инвертори

Инверторите са важен елемент от електрическата част на всяка фотоволтаична централа. Те преобразуват постояннотоковата електроенергия, произведена от фотоволтаичните панели в променливотокова. Ефективността на фотоволтаичната система до голяма степен зависи от функционалните характеристики на инвертора. Поради тази причина е необходим прецизен подбор на подходящия инвертор за всяка отделна инсталация.
Фирма "Евродизайн Енерджи" ООД е партньор и дистрибутор на водещи световни фирми в областта на електроника и автоматика за мрежови, автономни фотоволтаични системи и системи за наблюдение на фотоволтаичната електроцентрали от разстояние чрез персонални дисплеи, директна връзка с компютър или по интернет от всяка точна на планетата.

Инвертори за свързване към мрежата - преобразуват произведение от фотоволтаичните панели постоянен ток в променлив, в съответствие с изискванията на електропреносната мрежа.

Автономните инвертори сами генерират променливо напрежение с подходяща честота, което позволява директно захранване на всички консуматори, стандартно изпълнение. Подходящи са за захранване на инсталации на места, които са трудно достъпни, където няма възможност за включване към електропреносната мрежа или разходите по включването са неоправдано високи.
Примери за такива инсталации са системите за телекомуникационно оборудване, водни помпи, консуматори в кемпери, каравани, строителни фургони, вили, жилищни сгради, планински хижи, охранителни и алармени системи.

Автономни инвертори SMA (Germany)
Автономни (Off-grid) инвертори SMA

Автономни инвертори на холандската компания Victron. Те са подходящи за най-широк кръг от приложения, като хладилни компресори, електромотори и други подобни консуматори.
Автономни (Off-grid) инвертори Victron

За актуални цени и срокове на доставка на автономни или мрежови инвертори, моля свържете се с нас.
Избирайки нас, Вие правите най-добрия избор на доставчик и изпълнител на Вашият фотоволтаичен проект.

Мрежови (On-grid) инвертори

Автономни (Off-grid) инвертори

Евродизайн Енерджи ООД
София 1113, България
кв. Изгрев
Ул, Тинтява 15-17
Тел: +359 2 960 7113
e-mail: office@ed-energy.eu

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Инвертори