Фотоволтаична централа 30kWp

Област Плевен, общ. Червен Бряг, село с. Ракита
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна + покривна
Мощност: 30kW
В експлоатация от: 12.2012
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Eoplly230Wp и LDK 230Wp - поликристални
- Инвертори 1бр. Sunways NT5000 и 2бр. NT12000