Автономно и резервирано захранване

Автономна покривна фотоволтаична система
Автономна покривна фотоволтаична система

Проектирахме и доставяме оборудване за фотоволтаична система, осигуряваща електрозахранване за частен дом.
Системата ще се състои от 7бр. фотоволтаични модула 250Wp - поликристални, мощен контролер, акумулаторен блок, автономен инвертор, защитно оборудване.
Фотоволтаичната система ще захранва консуматори, които се нуждаят от непрекъсваемо захранване - дежурното и градинско осветление, циркулационни помпи, охрана.
Чрез изграждането на тази система се цели резервираност на електрозахранването и намаляване на сметките за електрическа енергия в сградата.
Пускане в експлоатация ноември 2013г.