Aвтономна фотоволтаична система - 4kVA

Фирма „Евродизайн Енерджи” ООД проектира, изгради и пусна в експлоатация 3,5kW автономна фотоволтаична система.
Системата се състои от 15бр. фотоволтаични модула 245Wp - поликристални, мощен контролер с MPPT технология, голям акумулаторен блок, мощен 4kW автономен инверотор, защитно оборудване.
Изграждането беше извършено бързо и качествено - в рамките на 3 дни.
Фотоволтаичната автономна система снабдява с електричество частен дом в района на гр. Гоце Делчев.
Изградена е с хибриден инвертор, който позволява ползването на електричество и от други източници, в нашият случай за такъв ползваме мрежата на обществения доставчик.
Чрез изграждането на тази система се цели независимост от електроразпределителната мрежа.