Наземна фотоволтаична електроцентрала с мощност 100kW и модули Hanwha 185Wp Black Diamond

Наземна фотоволтаична електроцентрала с мощност 100kW и модули Hanwha 185Wp Black Diamond
Наземна фотоволтаична електроцентрала с мощност 100kW и модули Hanwha 185Wp Black Diamond
Наземна фотоволтаична електроцентрала с мощност 100kW и модули Hanwha 185Wp Black Diamond

Доставка и монтаж на електрооборудването за наземна фотоволтаична електроцентрала.

Област Русе
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: 100kW
В експлоатация от: април 2012
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Hanwha 185Wp Black Diamond
- инвертори 9бр SMA SMC9000TL