5kW за собствена консумация

Панели Luxor
инвертор SMA
Панели Luxor
Панели Luxor
Панели Luxor

5kW за собствена консумация - Рибарник.
Изградена с цел намаляване на сметките за електричество.
Произведената електроенергия ще се консумира директно от електроуредите в имота.

Предвиден срок за изплащане на инвестицията - 7 години.

Област София,
Тип: Мрежово свързана
Вид: Собствена консумация на произведеното електричество
Мощност: 5kW
Пускане в експлоатация: ануари 2016г.

Оборудване:
- 21 броя 245Wp поликристални фотоволтаични панели Luxor Solar
- Инвертор SMA SB 5000TL-21
- монтажна конструкция K2 Germany