Удължена гаранция за инвертори SMA

Като дългогодишен и лоялен партньор на SMA Solar Technology AG ние можем да Ви предложим удължаване на стандартната гаранция от 5 на 10 години.

Удължената гаранция Active10 за Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower, съответства с 5 годишните гаранционни условия на SMA Solar Technology AG.

След сключване на договор с нас и след заплащане на сумата за удължената гаранция, в рамките на 4 седмици Вие ще получите сертификат от SMA Solar Technology AG за удължена гаранция Activ10. В този сертификат ще са описани детайлно моделите, серийните номера и датата, до която е удължена гаранцията.

В случай на гаранционна повреда, SMA Solar Technology AG ще осигури заменящ инвертор, като това включва транспортните разходи за доставка и вземане на повреденото устройство. Това ще стане без никакви разходи за собственика на инвертора.

Удължената гаранция Active10 се активира при еднократно плащане.

Монтирането и настройването на новия инвертор не се включва в пакета Activ10.

За удобство на нашите клиенти ние предлагаме допълнителен пакет Activ10+.

Activ10+ включва всичко от пакета Activ10, като сме добавили услуги по водене на кореспонденция с SMA Solar Technology AG относно доставката на новото и връщането на дефектиралото устройство, инсталация и настройка на новият инвертор.

Гаранцията може да бъде удължена, докато устройството е все още в срока на 5 годишната стандартна гаранция.